Vodstvo lige

Komisar PKL:

Jaka Godec
GSM: 041-541-527
E-mail: jaka.godec@gmail.com

Predstavnik sodnikov PKL:

Franc Kous

Prvostopenjski organ:

Jaka Godec, komisar PKL

Drugostopenjski organ – disciplinska komisija:

Franc Kous (predstavnik sodnikov), Tomaž Bojnec / Uroš Filipič / Primož Laci (predstavnik ekip), Tomaž Črnjavič (predstavnik organizatorja)